تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری

پایان نامه کارشناسی ارشد رشته مدیریت مالی (MA)
عنوان
تبیین رابطه بین اهرم اقتصادی و نسبت های ارزش بازار به ارزش دفتری (MB) و قیمت به سود (PE) در صنایع فعال بورس اوراق بهادار تهران فرمت ورد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی