شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اصفهان

در این فایل، شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اصفهان به صورت پولیگونی موجود است. این شهرستان، در استان اصفهان واقع شده است.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی