شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان بندر ترکمن (واقع در استان گلستان)

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.

ادامه مطلب


مطالب تصادفی