پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام

هدف از این پروپوزال بررسی رابطه بین کیفیت سود با تغییرپذیری بازده سهام در شركت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد

ادامه مطلب


مطالب تصادفی