پروژه محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه با نرم افزار Power Factory DIgSLIENT

اين فايل 62 صفحه اي در قالب ورد محاسبات پخش بار و اتصال كوتاه مدار 6 شينه كه در عكس مشاهده ميكنيد را دارا ميباشد كه بصورت كامل و با ترسيم شكلها در نرم افزار و محاسبات فوق خدمت شما قرار گرفته است. Load Flow : مدار 6 شينه شكل را ببنديد و المانهاي قدرت را براساس شكل نامگذاري كنيد. پس ازتكميل شدن شم

ادامه مطلب


مطالب تصادفی